“Đại Lễ Giáng Sinh” Thứ Sáu 24/12 @7:00PM

Trưởng Ban Tổ Chức: Ông Truyền Đạo La văn Đức

Chủ đề: Bình An Dưới Đất             

Tổng dợt chương trình Giáng Sinh: Thứ Tư 22/12/2021 @7:30PM