Nuôi Dưỡng Theo Sách Tin Lành Giăng

by admin

Thứ Tư 12/1/2022 & 19/1/2022 từ 8:00PM – 9:00PM  – Cách hướng dẫn “Nuôi dưỡng Tân Tín Hữu theo Sách Tin Lành Giăng” { Xin bấm vào link dưới đây đễ ghi danh }:https://forms.gle/ERnW371ifDNipSUbA

Giáng Sinh 2021

by admin

“Đại Lễ Giáng Sinh” Thứ Sáu 24/12 @7:00PM Trưởng Ban Tổ Chức: Ông Truyền Đạo La văn Đức Chủ đề: Bình An Dưới Đất              Tổng dợt chương trình Giáng Sinh: Thứ Tư 22/12/2021 @7:30PM

Thước Đo Sự Sa Sút

by admin

Thước Đo Sa Sút Hê-bơ-rơ 10:19-25 “Hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình.” (Khải-huyền 2:5 a) Câu gốc: Câu hỏi suy gẫm: Những dấu hiệu nào cho thấy sự sa sút của một đời sống tâm linh? Những nguyên nhân […]

English Tiếng Việt