• Hội Thánh - The Church
Chào mừng đến với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại West Houston. Nhiệm vụ của chúng tôi là hướng dẫn mọi người thuộc mọi nguồn gốc vào một mối quan hệ cá nhân với Chúa Giê Su Christ.