Posts from December 2021

2 Items

Nuôi Dưỡng Theo Sách Tin Lành Giăng

by admin

Thứ Tư 12/1/2022 & 19/1/2022 từ 8:00PM – 9:00PM  – Cách hướng dẫn “Nuôi dưỡng Tân Tín Hữu theo Sách Tin Lành Giăng” { Xin bấm vào link dưới đây đễ ghi danh }:https://forms.gle/ERnW371ifDNipSUbA

Giáng Sinh 2021

by admin

“Đại Lễ Giáng Sinh” Thứ Sáu 24/12 @7:00PM Trưởng Ban Tổ Chức: Ông Truyền Đạo La văn Đức Chủ đề: Bình An Dưới Đất              Tổng dợt chương trình Giáng Sinh: Thứ Tư 22/12/2021 @7:30PM