Posts from May 2023

110 of 15 items

GIỚI THIỆU SÁCH GIÊ-RÊ-MI

by admin
Khám phá Thánh KInh Giê-rê-mi

Giê-rê-mi, con trai của thầy tế lễ Hinh-kia, là tác giả cuốn sách mang tên ông. Sách Giê-rê-mi là sách tiên tri dài nhất trong Kinh thánh. Tiên tri Giê-rê-mi chia sẻ nhiều về cuộc đời của ông hơn bất kỳ tiên tri nào khác. Ông quê ở A-na-tốt, một thị trấn cách thành Giê-ru-sa-lem […]

Sáng Thế Ký 12-50

by admin
Sáng Thế Ký 12-50

Sách Sáng thế ký Tác giả: Tác giả của sách Sáng thế ký vẫn chưa được xác nhận. Truyền thống cho rằng tác giả có thể là Môi-se. Vẫn chưa có bất kỳ lý do nào đủ thuyết phục để bác bỏ việc Môi-se là tác giả nguyên thủy của sách Sáng thế ký. Thời […]

Sáng Thế Ký 1-11

by admin
Sáng Thế Ký - Phần 1

Sách Sáng thế ký Tác giả: Tác giả của sách Sáng thế ký vẫn chưa được xác nhận. Truyền thống cho rằng tác giả có thể là Môi-se. Vẫn chưa có bất kỳ lý do nào đủ thuyết phục để bác bỏ việc Môi-se là tác giả nguyên thủy của sách Sáng thế ký. Thời […]

Tại sao ghi nhớ (học thuộc) Kinh Thánh lại quan trọng đến vậy?

by admin
memory scriptures

Ghi nhớ, học thuộc Kinh Thánh là việc tối quan trọng trong cuộc đời mỗi cơ đốc nhân. Hơn nữa, việc thuộc Kinh Thánh còn được xem như nhân tố duy nhât và cốt yếu cho sự tăng trưởng thuộc linh và chiến thắng tội lỗi. Lời Kinh Thánh rất năng quyền vì đó đúng […]

Ôn lại Bài Giảng: Đời Con Cháu – Next Generations

by admin
generations

Đời Con Cháu – Nex Generations Ý tưởng chính: Mọi thành viên trong thân thể Đấng Christ phải nhận ra trách nhiệm quan trọng mà chúng ta nắm giữ là truyền lại di sản thiêng liêng cho thế hệ tiếp theo Main idea: Every member of the body of Christ must recognize the significant responsibility […]

Mission Opportunities: Taiwan & Cambodia

by admin
mission opportunity

TAIWAN: Từ Tháng 9,  2023 đến Tháng 6, 2024 – From September 2023 To June 2024 CAM BỐT – CAMBODIA – Year Round Truyền Giáo Ngắn Hạn: Mỗi Lần  tối thiểu 3 tháng (tối đa 2 lần) Short term Mission: Minimum 3 months per term (Maximum 2 terms) Application & Interview are required Liên lạc […]

CAMP FUSION RALLY – JUNE 3

by admin
camp fusion

Houston Camp Rally, JUNE 3 from 2:30pm – 6:00pm, West Houston Vietnamese Baptist Church 1907 S Dairy Ashford Rd, Houston, Texas 77077 CAMP FUSION RALLIES!2023 THEME: AUTHENTICITYHOPE TO SEE YOUR YOUTH THERE!! Hello Pastors and leaders,Camp Fusion is quickly approaching and we can’t wait to see your youth this summer! In the meantime, we hope to see […]

Kinh Thánh nói gì về việc làm cha mẹ tốt?

by admin
parent family

Câu hỏi: Kinh Thánh nói gì về việc làm cha mẹ tốt? [Reference: Gotquestions] Trả lời: Làm cha làm mẹ có thể là việc khó khăn và thách thức, nhưng đồng thời đó cũng việc đáng làm và ý nghĩa nhất mà chúng ta có thể làm. Kinh Thánh có rất nhiều điều để nói […]