Posts by admin

110 of 12 items

Bài học số 1 – Sự Chuẩn Bị: Lời kêu gọi Giê-rê-mi

by admin

Bài học số 1 – Sự Chuẩn Bị: Lời kêu gọi Giê-rê-mi Giê-rê-mi 1 (BDM) Tổng quát về sách Giê-rê-mi là gì? Chúng ta biết gì về cuộc đời của Giê-rê-mi? [Xin đọc qua phần ghi chú ở trang đầu tiên của Sách Giê-rê-mi trong KInh Thánh Bản Dịch Mới (BDM)] Giê-rê-mi sống vào khoảng […]

Mission Opportunities: Taiwan & Cambodia

by admin
mission opportunity

TAIWAN: Từ Tháng 9,  2023 đến Tháng 6, 2024 – From September 2023 To June 2024 CAM BỐT – CAMBODIA – Year Round Truyền Giáo Ngắn Hạn: Mỗi Lần  tối thiểu 3 tháng (tối đa 2 lần) Short term Mission: Minimum 3 months per term (Maximum 2 terms) Application & Interview are required Liên lạc […]

CAMP FUSION RALLY – JUNE 3

by admin
camp fusion

CAMP FUSION RALLIES!2023 THEME: AUTHENTICITYHOPE TO SEE YOUR YOUTH THERE!! Hello Pastors and leaders,Camp Fusion is quickly approaching and we can’t wait to see your youth this summer! In the meantime, we hope to see everyone at each city’s Camp Rally for some learning, worshiping, fellowship, and fun! Dallas Camp Rally, MAY 20Vietnamese Baptist Church of Garland219 N. 7th Street, Garland, TX 75040 […]

Kinh Thánh nói gì về việc làm cha mẹ tốt?

by admin
parent family

Câu hỏi: Kinh Thánh nói gì về việc làm cha mẹ tốt? [Reference: Gotquestions] Trả lời: Làm cha làm mẹ có thể là việc khó khăn và thách thức, nhưng đồng thời đó cũng việc đáng làm và ý nghĩa nhất mà chúng ta có thể làm. Kinh Thánh có rất nhiều điều để nói […]

Nguyên Tắc Hướng Dẫn Nhóm Nhỏ

by admin
nguyên tắc Hướng Dẫn Nhóm Nhỏ

Nói chưa phải là dạy – Nghe chưa phải là học – Làm mới thực sự là học Mục tiêu của một nhóm học nhỏ BA MỤC TIÊU:Mục tiêu # 1 KHÁM PHÁ“Chúa Nói Gì?”Mục tiêu # 2 HIỂU BIẾT“Điều này nghĩa là gì?”Mục tiêu # 3 ỨNG DỤNG“Điều này ảnh hưởng đến đời sống […]

Hôn Nhân Là Tốt Lành! Marriage is Good Things!

by admin
marriage

Truyền Đạo Ecclesiastes 4:9-12 (BDM)(NIV) Ý tưởng chính: Người Truyền đạo mô tả những lợi ích của hôn nhân  Main idea: The Preacher describes the benefits of marriage A:  Những câu hỏi gợi ý đơn giản & áp dụng – Basic questions & applications] I.         Một số câu hỏi có thể dùng khi thảo luận […]

Bài #13 Giăng 21 / Con Yêu Ta Chăng?

by admin
yeu ta chang

Câu hỏi cho vui: Bạn thích loại cá nào nhất? Gợi ý cho những câu hỏi thảo luận thêm: Giăng 21. Hãy đọc qua chương này. Bạn sẽ tóm tắt đoạn này? : Cuộc sống của những môn đồ này như thế nào trong vài năm qua? Còn vài tuần gần đây thì sao? Giăng […]

LÒNG MẸ – THE MOTHER’S HEART

by admin

SÁNG THẾ KÝ GENESIS 4 Ý tưởng chính: Bài học Lòng Mẹ từ người mẹ đầu tiên của nhân loại Main idea: Lessons from the first mother of all living A:  Những câu hỏi gợi ý đơn giản & áp dụng – Basic questions & applications] I.         Một số câu hỏi có thể dùng khi […]

Bài #12
Giăng 20.19 – 31 Hãy Đưa Tay Ra

by admin

Bạn biết ơn điều gì cho ngày hôm nay? Gợi ý cho những câu hỏi thảo luận thêm: John 20:19 – 31. Hãy đọc, sau đó tóm tắt đoạn kinh văn này. Tìm kiếm một điều gì đó trong đoạn Kinh Văn này mà bạn chưa từng thấy trước đây. Tâm trạng của mọi người […]

Nuôi Dưỡng Theo Sách Tin Lành Giăng

by admin

Thứ Tư 12/1/2022 & 19/1/2022 từ 8:00PM – 9:00PM  – Cách hướng dẫn “Nuôi dưỡng Tân Tín Hữu theo Sách Tin Lành Giăng” { Xin bấm vào link dưới đây đễ ghi danh }:https://forms.gle/ERnW371ifDNipSUbA

English Tiếng Việt